Cabbage White ButterflyTiger Swallowtail ButterflyButterflyArtichoke relativeSpicebush Swallowtail on PickerelweedSpicebush Swallowtail on PickerelweedCabbage White butterflyTurtlehead